Uygulama Ekibi

Proje Direktörü

nilcan
Nilcan Yaşaroğlu Gerdaneri

Bilkent Üniversitesi (Türkiye) İşletme mezunu olan Nilcan Yaşaroğlu Gerdaneri, 9 yılı aşkın bir süre; uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen Operasyonların yönetimi ve ihalesi ile Şartname, Operasyonel Tanımlama Belgeleri (OTB) ve İhale Duyuruları dahil Operasyon İhale Dosyalarının hazırlanması alanında iş tecrübesine sahiptir. Sayın Gerdaneri sözleşme, ihale ve satınalma prosedürleri, AB görünürlük kuralları ve PRAG kuralları konusunda deneyimle sabit bilgiye sahiptir.   Dahil olduğu Operasyonlar genel olarak eğitim, istihdam, sosyal politikalar, iş piyasası, insan kaynaklarının geliştirilmesi, halk sağlığı ve bölgesel kalkınmadır. Sn. Gerdaneri “”İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardımoperasyonunda Operasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Takım Lideri


Meltem Koca

• 1992 yılında ODTÜ Fizik bölümünden mezun olmuş ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. E-öğrenme platformları,  eğitimde teknolojik liderlik, teknoloji-müfredat entegrasyonu, yetişkin eğitimi, kurumsal portal ve sosyal medya platformları , ICT kullanımı  alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırmış olup ICT kullanımı konusunda yayını bulunmaktadır.
• Livcon Research  International Certified Coach Program , Life and Art Coach ve Proje Yöneticiliği sertifikalarına sahip olup, pek çok eğitim ve ICT projesinde proje yöneticiliği yapmıştır.
• Altı yıl önce kurduğu şirketinde özellikle eğitim projelerinde danışmanlık ve yazılım hizmetleri vermekte, e-öğrenme platformları için AR-GE çalışmaları yürütmektedir.

İletişim ve Halkla İlişkiler Uzmanı

seda
Seda Helvacıoğlu

Eğitim

• Bilkent Üniversitesi (Türkiye) İşletme Bilgi Yönetimi alanında Lisans

İş Tecrübesi

• Medya, (kurumsal) iletişim, reklam ve halkla ilişkiler (Hİ) alanında 7 yılı aşkın profesyonel tecrübe;
• AB tarafınan finanse edilen Teknik Destek projelerinde iletişim ve Hİ faaliyetlerinin uygulanması alanında 5 yılı aşkın tecrübe;
• Medya kampanyalarının tasarımı, basın bültenlerin hazırlanması, yazılı, elektronik ve görsel medya ile güçlü ilişkiler oluşturma ve geliştirme ile Türk medyasıyla 7 yılı aşkın tecrübe;
• Özel ve sivil toplum sektörleri ile AB ve UNDF tarafından finanse edilen projeler kapsamında, AB Görünürlük Kriterlerine uygun İletişim Stratejileri ve Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanmasında tecrübe;
• Şu anda, Sn. Helvacıoğlu, Türkiye’de, AB tarafından finanse edilen „İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim“ (ISKEP) ve „Yerel İnsan Hakları Kurulları ve Kadın Hakları Projesi“ ‘nde İletişim Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

BT Uzmanı

deniz

Deniz Egemen Aladağ

Gazi Üniversitesi Bilgi Sistemleri alanında Yüksek Lisans mezunu olan Deniz Egemen Aladağ, yazılım geliştirme ve veritabanı yönetimi alanında, web portalı kodlaması, yönetimi, güncellemesi ve takibinde yoğun tecrübeye, yönetim bilgi sistemleri, iletişim sistemleri, mobil uygulamalar ve ofis uygulamaları alanında 10 yılı aşkın profesyonel iş tecrübesine sahiptir. Bu çerçevede, Sn. Aladağ. uluslararası düzeyde özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen teknik destek Operasyonlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu Operasyonlar eğitim, istihdam, iş piyasası, insan kaynaklarının geliştirilmesi, insan hakları, destek yönetimi, bölgesel rekabet yeteneği, kurumsal yapılanma, altyapı ve ulaşım alanlarını kapsamaktadır.